Anasayfa

 

1.HASTA HAKLARI YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 01-08-1998
Resmi Gazete No: 23420


BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ,KAPSAM,DAYANAK,TANIMALAR VE İLKELER
AMAÇ
Madde 1
KAPSAM
Madde 2
HUKUKİ DAYANAK
Madde 3
TANIMLAR
Madde 4
       a)Bakanlık
       a)Hasta
       a)Personel
       a)Sağlık kurum ve kuruluşu
       a)Hasta hakları

İKİNCİ BÖLÜM : SAĞLIK HİZMETLERİNDEN FAYDALANMA HAKKI
ADALET VE HAKKANİYETE UYGUN OLARAK FAYDALANMA
Madde 6
BİLGİ İSTEME
Madde 7
SAĞLIK KURULUŞUNU SEÇME VE DEĞİŞTİRME
Madde 9
ÖNCELİK SIRASININ BELİRLENMESİNİ İSTEME
Madde 10
TIBBİ GEREKLERE UYGUN TEŞHİS,TEDAVİ VE BAKIM
Madde 11
TIBBİ GEREKLİLİKLER DIŞINDA MÜDAHALE YASAĞI
Madde 12
ÖTENAZİ YASAĞI
Madde 13
TIBBİ ÖZEN GÖSTERİLMESİ
Madde 14
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : SAĞLIK DURUMU İLE İLGİLİ BİLGİ ALMA HAKKI
GENEL OLARAK BİLGİ İSTEME
Madde 15
KAYITLARI İNCELEME
Madde 16
KAYITLARIN DÜZELTİLMESİNİ İSTEME
Madde 17
BİLGİ VERMENİN USULÜ
Madde 18
BİLGİ VERİLMESİ CAİZ OLMAYAN VE TEDBİR ALINMASI GEREKEN HALLER
Madde 19
BİLGİ VERİLMESİNİ YASAKLAMA
Madde 20
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : HASTA HAKLARININ KORUNMASI
MAHREMİYETE SAYGI GÖSTERİLMESİ
Madde 21
a), b), c), d), e), f)
RIZA OLMAKSIZIN TIBBİ AMELİYEYE TABİ TUTULMAMA
Madde 22
BİLGİLERİN GİZLİ TUTULMASI
Madde 23
BEŞİNCİ BÖLÜM : TIBBİ MÜDAHALEDE HASTANIN RIZASI
HASTANIN RIZASI VE İZİN
Madde 24
TEDAVİYİ REDDETME VE DURDURMA
Madde 25
KÜÇÜĞÜN VEYA MAHCURUN TIBBİ MÜDAHALEYE İŞTİRAKİ
Madde 26
ALIŞILMIŞ OLMAYAN TEDAVİ USULLERİNİN UYGULANMASI
Madde 27
RIZANIN ŞEKLİ VE GEÇERLİLİĞİ
Madde 28
ORGAN VE DOKU ALINMASINDA RIZA
Madde 29
AİLE PLANLANMASI HİZMETLERİ VE GEBELİĞİN SONA ERDİRİLMESİ
Madde 30
RIZANIN KAPSAMI
Madde 31
ALTINCI BÖLÜM : TIBBİ ARAŞTIRMALAR
TIBBİ ARAŞTIRMALARDA ARIZA
Madde 32
GÖNÜLLÜNÜN KORUNMASI VE BİLGİLENDİRİLMESİ
Madde 33
RIZA ALINMASININ USULÜ VE ŞEKLİ
Madde 34
KÜÇÜKLERİN VE MÜMEYYİZ OLMAYANLARIN DURUMU
Madde 35
İLAÇ VE TERKİPLERİN ARAŞTIRMA AMACIYLA KULLANIMI
Madde 36
YEDİNCİ BÖLÜM : DİĞER HAKLAR
GÜVENLİLİĞİN SAĞLANMASI
Madde 37
DİNİ VECİBELERİNİ GETİREBİLME VE DİNİ HİZMETLERDEN FAYDALANMA
Madde 38
İNSANİ DEĞERLERE SAYGI GÖSTERİLMESİ VE ZİYARET
Madde 39
REFAKATÇİ BULUNDURMA
Madde 40
HİZMETİN SAĞLIK KURUM VE KURULUŞU DIŞINDA VERİLMESİ
Madde 41
  a), b), c)
SEKİZİNCİ BÖLÜM : SORUMLULUK VE HUKUKİ KORUNMA YOLLARI
MÜRACAAT, ŞİKAYET VE DAVA HAKKI
Madde 42
SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARININ SORUMLULUĞU
Madde 43
a),b)
DEVLET MEMURU VEYA DİĞER KAMU GÖREVLİSİ PERSONELİN SORUMLULUĞU
Madde 44
KAMU PERSONELİNİN SORUMLULUĞUNU TESPİT USULÜ
Madde 45
KAMU PERSONELİ HAKKINDAKİ MÜEYYİDELER
Madde 46
a), b), c)
KAMU GÖREVLİSİ OLMAYAN PERSONELİN SORUMLULUĞU
Madde 47
a), b), c)
DOKUZUNCU BÖLÜM : SON HÜKÜMLER
KURUM VE KURULUŞ YETKİLİLERİNİN GÖREVİ
Madde 48
SAKLI OLAN HÜKÜMLER
Madde 49
YÜRÜRLÜK
Madde 50
YÜRÜTME
Madde 51
HASTA HAKLARI KONUSUNDA DETAYLI OLARAK BİLGİ EDİNMEK İSTERSENİZ "HASTA HAKLARI YÖNETMELİĞİNİ" İNCELEYEBİLİRSİNİZ.
( RESMİ GAZETE TARİHİ: 01-08-1998-RESMİ GAZETE NO:23420)...

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARINDA HASTA HAKLARININ İŞLEYİŞİ HAKKINDA BİLGİ EDİNMEK İSTERSENİZ 2005 YILINDA YAYINLANAN "HASTA HAKLARI UYGULAMA YÖNERGESİNİ" İNCELEYEBİLİRSİNİZ...

 


Copyright ©1975 İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi